Funkce Vzdělání

FunkceFunkce Sport

Hodnocení Profil funkce vám umožní určit požadavky na chování pro dobrou výkonnost při zařazení do konkrétní pracovní role, což vám pomůže vyhledat a získat správné typy učitelů vhodné pro výkon daného zaměstnání, zjistit potřeby jejich dalšího rozvoje, přepracovat náplně existujících funkcí a využít potenciál stávajícího personálu.

PřehledVěda


Co se hodnotí: Chování 
Typ: Ipsativní psychometrické hodnocení 
Čas: 20 minut

Doklady o získané kvalifikaci a praxi poskytnou jen omezené informace o tom, jak dalece se někdo bude hodit do vaší organizace. Profilování funkce pomáhá určit, kdo má nejen správné dovednosti potřebné pro zastávání konkrétní role, ale také kdo se bude hodit pro celou organizaci.

Máte-li nějakého zaměstnance, který by se měl zlepšit, protože jeho výkony jsou nedostatečné, profilování funkce vám pomůže odhalit, zdali se nejedná o člověka zařazeného do role, která neodpovídá jeho způsobu práce. S takovým poznáním a zjištěním můžete přesně zaměřit jeho další vzdělávání, nebo upravit popis jeho pracovní funkce, případně využít jeho vlastnosti a schopnosti v jiné roli, kde může uplatnit své přednosti a silné stránky.

Job_Sample.jpg

Hodnocení Funkce se používá při:

  • vyhledávání a získávání nového personálu 
  • vyhledávání zaměstnanců vhodných k dalšímu postupu (povýšení) 
  • tvorbě plánů dalšího rozvoje 
  • změnách popisu pracovních funkcí 
  • zjištění příčin nedostatečné výkonnosti

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odkaz od Jumar Solutions.

Hodnocení Profil funkce vám umožní určit požadavky na chování při výkonu role, pro kterou hledáte obsazení. Když se použije s AOP, umožní vám toto hodnocení spojit ideální chování potřebné pro výkon konkrétní činnosti s vhodným osobnostním profilem vašich kandidátů i stávajících zaměstnanců. Používá se k tomu stupnice zvaná 'míra shody'. Více informací o vědeckém základě AOP získáte kliknutím zde a zvolením tabulky 'věda'.  

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odkaz od Jumar Solutions.