Diagnostika Sport

Diagnostika VzděláníPAC

Diagnostika týmu je jednodenní program, který se použije a provede pod vedením jednoho z našich odborníků. Jedná se o průzkum, při němž se použije řada hodnocení od Thomase s cílem důkladně prověřit váš tým, abyste jej mohli co nejúčinněji vést, motivovat i inspirovat.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Týmy
Typ: Speciální program
Čas: Jeden den

Diagnostika je odborné vyhodnocení vašeho týmu, které umožní jeho členům navzájem úspěšně spolupracovat. Dostane se vám nástrojů pro upevnění pracovní disciplíny i ke zlepšení komunikace. Navíc zjistíte oblasti, kde by bylo zapotřebí dalšího školení/vzdělání. Výsledkem bude tým, který bude vědět, jak ze sebe dostat co nejvíce - společně i z každého jednotlivce zvlášť.

Diagnostic_Sample.jpg

Diagnostika se používá k:

  • motivování týmu pro dosahování společných cílů 
  • vytvoření předpokladů pro otevřenou komunikaci 
  • maximálnímu využití týmových předností 
  • řešení konfliktů
  • odhalení mezer, které je potřeba personálně řešit 

Máte-li zájem dozvědět se o diagnostických nástrojích Thomas více, kontaktujte nás na adrese info@thomasint.cz nebo telefonicky na 602 750 396.

Diagnostický postup Thomas je akce vedená konzultantem, při které se soustřeďuje pozornost na vaše pracovní skupiny a týmy. Zkušený odborník od Thomase použije řadu psychometrických nástrojů. Díky tomu se získají údaje pro hlubší pochopení tak důležitých skutečností existujících ve vašich skupinách a týmech, jakými jsou způsoby vzájemné komunikace, povahové emoční vlastnosti jednotlivých členů, jejich rychlost učení se, motivátory a ještě více.

Máte-li zájem o více informací o hodnoceních a průzkumech, které se používají při diagnostice, podívejte se prosím na tabulku “věda” za každým z našich hodnocení. Přístup k těmto informacím získáte kliknutím zde.