Diagnostika Vzdělání

DiagnostikaDiagnostika Sport

Diagnostika týmu je jednodenní program, který se použije a provede pod vedením jednoho z našich odborníků. Jedná se o průzkum, při němž se použije řada hodnocení od Thomase s cílem důkladně prověřit váš tým učitelů, abyste jej mohli co nejúčinněji vést, motivovat i inspirovat.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Týmy 
Typ: Speciální program
Čas: Jeden den

Diagnostika je odborné vyhodnocení vašeho týmu, které umožní jeho členům navzájem úspěšně spolupracovat. Tento program je velmi užitečný hlavně pro vrcholový management, neboť se díky němu získají nástroje pro upevnění pracovní disciplíny, ale i k posílení pocitu uspokojení z práce. Navíc se zjistí oblasti, kde by bylo zapotřebí dalšího školení/vzdělání. Výsledkem je vyšší výkonnost, nižší fluktuace a tým, jehož prioritou bude dostat vaši školu na vyšší úroveň.

 

Diagnostic_Sample.jpg

Diagnostika se používá k:

  • motivování týmu pro dosahování společných cílů 
  • vytvoření předpokladů pro otevřenou komunikaci 
  • maximálnímu využití týmových předností 
  • řešení konfliktů
  • odhalení mezer, které je potřeba personálně řešit 

Máte-li zájem dozvědět se o diagnostických nástrojích Thomas více, kontaktujte nás na adrese info@thomasint.cz nebo telefonicky na 602 750 396.

Diagnostický postup Thomas je akce vedená konzultantem, při které se soustřeďuje pozornost na vaše pracovní skupiny a týmy. Náš zkušený odborník použije řadu psychometrických nástrojů. Díky tomu se získají údaje pro hlubší pochopení tak důležitých skutečností existujících ve vašich skupinách a týmech, jakými jsou způsoby vzájemné komunikace, povahové emoční vlastnosti jednotlivých členů, jejich rychlost učení se, motivátory a ještě více.

Máte-li zájem o více informací o hodnoceních a průzkumech, které se používají při diagnostice, podívejte se prosím na tabulku “věda” za každým z našich hodnocení. Přístup k těmto informacím získáte kliknutím zde.