360 Sport

360 VzděláníAOP Vzdělání

Jak zajistíte, aby vaši sportovci, trenéři a další sportovní činitelé zjistili příčiny, které přispívají k nedostatečné výkonnosti některých jedinců, a naopak k dobrým výkonům ostatních? Zpětná vazba od klíčových členů týmů je velmi účinný prostředek k odhalení výkonnostních nedostatků. Díky tomu se také dozvíte, jak dalece si členové týmu uvědomují svůj vliv na ostatní a zdali chápou, jak vlastně působí na zbytek celé organizace.

PřehledVěda

Hodnotí se: Nedostatky ve výkonnosti, možnosti rozvoje, analýzy od kolegů.
Typ: Dotazník

360 poskytne vaší organizaci objektivní rámec pro zjištění nedostatků ve výkonnosti jednotlivců i týmů. Navíc pomáhá vytvořit prostředí pro konstruktivní a upřímnou zpětnou vazbu. Toto hodnocení rychle a snadno umožní manažerům, trenérům a hráčům získat od svých spolupracovníků a spoluhráčů informace o tom, co si myslí o jejich výkonnosti, a poté mohou porovnat tuto zpětnou vazbu se svým vlastním přesvědčením. 

 

360_Sample.jpg

360 vám pomůže:

  • odhalit skryté problémy, které možná ovlivňují výsledky  
  • odhalit silné stránky i nedostatky koučování   
  • vytvořit strategii pro lepší komunikaci mezi týmem a trenéry
  • identifikovat oblasti, kde existuje potenciál pro zlepšení

Chcete-li tento nástroj Thomas 360 poznat hlouběji, kontaktujte nás prostřednictvím následujícího formuláře.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Siemens.

Autorka testu: Sarah Hamilton-Gill
Rok vytvoření: 2012

Základ a teorie:

Systém hodnocení zpětnou vazbou Thomas 360 vytvořila Sarah Hamilton-Gill a společnost Thomas International v roce 2012. Předtím pracovala Sarah Hamilton-Gill 15 let na koncepci systému 360 Elite, kterým se zpřesňovaly programy využívající zpětnou vazbu 360 poskytovanou na papíře.

Zpětná vazba 360 stupňů umožní hodnoceným jedincům lépe pochopit svou výkonnost, protože respondenti hodnotí jejich kompetence komplexním způsobem (z tzv. perspektivy 360°), což významně snižuje možnost neobjektivních názorů. 

Zpětné vazby respondentů zůstávají důvěrné a anonymní během celého hodnotícího procesu, proto se hodnotitelé mohou vyjadřovat svobodně, otevřeně a upřímně. Hodnocení Thomas 360 na míru vám umožní vybrat si oblasti důležité pro vaše podnikání, a to buď volbou z osmi možných dotazníkových šablon nebo výběrem ze souboru 31 kompetencí.   

Formát:

Thomas 360 na míru:
Zvolíte si šablonu nebo vyberete kompetence, aby se vytvořil rámec pro hodnocení 360, které potřebujete. Respondenti hodnotí výkonnost hodnoceného jedince v každé kompetenci na stupnici od 1do 7 (1 znamená, že v tomto se hodnocený potřebuje zlepšit, 7 znamená, že v tomto je hodnocený výjimečně dobrý). 

Existuje zde i část, do které mohou respondenti napsat svůj komentář volným textem. Výsledná zpráva obsahuje skóre od všech respondentů, a také jsou zde graficky zvýrazněny rozdíly mezi vlastním hodnocením své výkonnosti samotným účastníkem a jeho respondenty. To pomůže hodnocenému jedinci zjistit oblasti, ve kterých svou výkonnost zřejmě chápe nesprávně.  

Thomas 360 Elite:
Konzultanti pro Thomas 360 budou s vámi spolupracovat na vytvoření vašeho vlastního rámce kompetencí k použití v 360.   

Respondenti vyhodnotí výkonnost jedinců v kompetencích pomocí stupnice, kterou jste si sami zvolili - podle skutečných potřeb vaší organizace, např. to může být četnost kontrol (nikdy - vždy), plnění úkolů (neplní - splňuje dokonce navíc) a požadavky na další rozvoj (potřebuje podporu - potřebuje se zlepšit).  

I zde je část, která respondentům umožňuje napsat komentář volným textem. Může to být po každém výroku nebo po každé kompetenci nebo formou všeobecných poznámek.  

Výsledná zpráva obsahuje skóre od všech respondentů, a také jsou zde graficky zvýrazněny rozdíly mezi vlastním hodnocením své výkonnosti samotným účastníkem a jeho respondenty. To pomůže hodnocenému jedinci zjistit oblasti, ve kterých svou výkonnost zřejmě chápe nesprávně.  

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Siemens.