Chápání významu slov

Výběrové řízeníZpětná vazba 360

Test na verbální uvažování je druh testu schopností, který se používá při výběrových řízeních. Verbální uvažování je součást kognitivních schopností nebo všeobecné inteligence. Jedná se o příjem, organizaci a použití vědomostí prostřednictvím jazyka.

Testem na verbální uvažování se zjišťuje a měří schopnost člověka uvažovat na základě informací získaných prostřednictvím slov, tedy jazykem. Hodnocení všeobecné inteligence Thomas GIA měří verbální uvažování pomocí dvou dílčích testů, tj. testu na logické uvažování a testu na chápání významu slov. Při každém testu v rámci GIA se požaduje rychlé a přesné splnění krátkých jednoduchých úkolů.  

Jako příklad testu na verbální uvažování může být úkol, při kterém se na hodnoceném vyžaduje, aby si přečetl část textu a odpověděl, zdali si myslí, že je nějaká věta 'pravdivá', 'nepravdivá' nebo na ni 'nelze odpovědět kvůli nedostatku informací'. Pro každý výrok se mají použít pouze písemné informace obsažené v uvedeném textu. Správná odpověď spočívá na přesném pochopení a analýze poskytnutého textu. Verbální uvažování se liší od testů na všeobecné porozumění, kde se zpravidla reaguje pouze systémem 'správně' nebo 'nesprávně'. 

Budete-li vyzváni, abyste podstoupili test na verbální uvažování v jazyce, který není vaším rodným, nezáleží na tom, jak dobře a plynně jej ovládáte, měli byste se zeptat, zdali takový text existuje ve vašem rodném jazyce. Jen tak dostanete příležitost předvést co nejlepší výkon bez nebezpečí, že by významové rozdíly jazykových prostředků jiného jazyka negativně ovlivnily váš výsledek.

Request a call back:

Rádi bychom s Vámi sdíleli zajímavý obsah, exkluzívní nabídky, možnosti školení, novinky o produktech a další aktuality.