Psychometrie

Zpětná vazba 360Kognitivita

Co je psychometrický test nebo hodnocení? Definice slova 'psychometrika' spojuje slovo 'psyche', znamenající 'mysl', se slovem 'meter', znamenajícím 'měřit'. Psychometrický test nebo psychometrické hodnocení je nástroj, kterým se měří lidská mysl.

PřehledVolný psychometrický test

Co je psychometrický test nebo hodnocení?

Psychometrickým testem nebo hodnocením se měří psychologické charakteristické rysy, jakými jsou např. povahové vlastnosti, kognitivní schopnosti, motivace atd. Slovo psychometrika doslova znamená psychologické měření. Hodnocení Thomas měří širokou škálu různých charakteristických rysů. Více se o našich řešeních dozvíte zde. 

Definice slova  'psychometrika' spojuje slovo 'psyche', znamenající 'mysl', se slovem 'meter', znamenajícím 'měřit'. Psychometrický test nebo psychometrické hodnocení je nástroj, kterým se měří psychologické charakteristiky hodnoceného člověka. Psychometrickými testy a hodnoceními se mohou např. měřit osobnostní rysy, kognitivní schopnosti, způsoby chování atd.

Mezi psychometrickým testem a psychometrickým hodnocením však existuje určitý rozdíl. Hlavní odlišností je, že testem se měří maximální výkonnost použitím otázek, na které existují správné nebo chybné odpovědi. U hodnocení se zpravidla používá dotazník, kde se od hodnoceného jedince vyžaduje, aby vyjádřil určitým stupněm souhlas/nesouhlas s nějakými tvrzením. Někdy se vyžaduje i sdělení, jak často se hodnocený jedinec cítil určitým způsobem.

K příkladům psychometrických testů patří testy na schopnosti, dovednosti, logiku a uvažování. Naproti tomu k příkladům psychometrických hodnocení patří vyhodnocování osobnosti, emoční inteligence a způsobu chování. Psychometrické testy i psychometrická hodnocení zpravidla zařazují skóre dosažená hodnoceným jedincem do určitého konextu, většinou je porovnávají s výsledky jiných lidí. Test nebo hodnocení, které porovnává hodnoceného jedince s jinými lidmi, se nazývá normativním testem/hodnocením. Znamená to, že se srovnává výkon nebo reakce s nějakou porovnávanou skupinou lidí, např. s pracujícím obyvatelstvem země hodnoceného jedince. U testu nebo hodnocení vycházejícího z vlastních odpovědí hodnoceného (tzv. ipsativního testu nebo ipsativního hodnocení) se porovnají odpovědi nebo výkon jedince s vzorci odpovědí nebo výkonů získaných od normativní skupiny. Test nebo hodnocení, které se zaměřuje na velmi specifický soubor dovedností nebo znalostí je známý pod pojmem test kritériový. Příkladem může být test pro získání řidičského oprávnění, protože se musí dosáhnout určitého předem stanoveného výkonu a prokázat znalosti podle daných kritérií.

Pravidla pro používání psychometriky

Pro používání psychometrických testů a hodnocení v pracovním kontextu existují přesná pravidla. Tato pravidla byla definována a zveřejněna odbornými institucemi jako Britskou psychologickou společností (BSP), Evropskou federací psychologů (EEPA), Radou profesionálních zdravotníků Jižní Afriky (HPCSA) atd.   

 

 

Máte důvěřovat společnosti, která nabízí psychometrický test zdarma? Ve většině případů bude zřejmě znít odpověď NE. Proto je důležité umět odhalit charakteristické rysy špatného psychometrického testu, abychom se vyhnuli negativním dopadům nespolehlivých rádobytestů. 

Internet je doslova zaplavený různými osobnostními kvízy, které tvrdí, že se jejich prostřednictvím dozvíte něco o sobě, ale i jak se zachováte v určitých situacích, ať již doma nebo v práci, ve škole nebo během zápasu. Ve skutečnosti většinu těchto testů vytvořili jedinci bez jakéhokoliv vědeckého zázemí. Což znamená, že takové testy jsou jako nástroj pro změření osobnosti naprosto bezcenné. Jediným účelem takových kvízů je pobavit a vyvolat na sociálních sítích rozruch. Určitě je nelze brát vážně jako pomůcku pro změření chování a osobnosti hodnoceného člověka. Běžně se tyto kvízy označují jako 'bezplatný psychometrický test', což má za následek nesprávnou představu o tom, co by se mělo od skutečného psychometrického testu očekávat.

Bezplatné psychometrické testy prováděné systémem on-line nabídnou důvěryhodní poskytovatelé jen opravdu zřídka. Buďte velmi opatrní při přihlášení se nějaké společnosti, která takové testy zdarma nabízí. A nabídnutí nespolehlivých testů kandidátům, kolegům nebo přátelům může mít za následek, že začnou věřit zcela nesprávným tvrzením o tom, jací skutečně jsou. 

Psychometrické testy existují v nejrůznějších formách a jsou různě rozsáhlé, což může ztěžovat rozlišení dobrých testů od špatných. Určitě se zajímejte o reference a odkazy na spolehlivost testů, které hodláte vyplnit. Naše společnost Thomas nabízí a poskytuje osobnostní hodnocení (AOP) a hodnocení emoční inteligence (TEIQue) a test schopností a dovedností GIA. Všechny jsou zaregistrovány u Britské psychologické společnosti (BPS), což znamená že splňují odborná kritéria požadovaná pro psychometrické testy. Rolí BSP je zajistit kontrolu a regulaci produktů vydávaných v tomto oboru, proto postup podle rad této společnosti určitě pomůže zjistit, zdali je test, o jehož provedení uvažujete, legitimní nebo ne.

I když jsme upozornili již shora, že důvěryhodní poskytovatelé nabízejí bezplatné psychometrické testy on-line jako součást svých služeb spíše zřídka, přesto poměrně často narazíte na bezplatné zkušební ukázky testů, díky kterým si můžete vytvořit informovaný a opodstatněný názor na test, který chcete použít. Vyzkoušení psychometrického testu on-line vám umožní učinit si představu, jak je takový test rozsáhlý a přesný. Navíc jej budete moci porovnat s testy nabízenými různými poskytovateli. 

Velice dobře si uvědomujeme, jak je důležité vybrat si správný nástroj, který vám pomůže s personálními rozhodnutími. Nabízíme proto v některých zemích náš psychometrický test AOP k bezplatnému vyzkoušení.  Tento psychometrický test lze vyplnit online za pouhých 8 minut a po jeho ukončení budete přesně vědět, co bude čekat vaše lidi, kteří by měli toto hodnocení podstoupit. Obraťte se na distributora Thomas ve vaší zemi, abyste zjistili, za jakých podmínek je možno si zdarma test AOP vyplnit.

 

Request a call back:

Rádi bychom s Vámi sdíleli zajímavý obsah, exkluzívní nabídky, možnosti školení, novinky o produktech a další aktuality.