Emoční inteligence

KognitivitaSchopnosti

Dotazník na emoční inteligenci je série otázek, jejichž prostřednictvím hodnotí člověk sám sebe. Poskytnutými odpověďmi vyjadřuje na dané stupnici stupeň porozumění a pochopení své osobnosti a svých emocí.

Emoční inteligence je psychologický konstrukt, který se stal velmi oblíbeným tématem vědeckých publikací, ale i obecnější literatury zabývající se lidskými zdroji. Schopnost zvládat emoce své i jiných lidí začala hrát stále důležitější roli v moderním pracovním prostředí.

Psychologická koncepce emoční inteligence se měří pomocí psychometrických hodnocení již od devadesátých let minulého století. Některé dřívější teorie emoční inteligence ji definovaly jako kognitivní schopnost, která se dá naučit a kultivovat. Dotazník na povahovou emoční inteligenci (TEIQue) od společnosti Thomas International vychází z teorie povahové emoční inteligence, jak ji zformuloval dr. K. V. Petrides. Jedná se o jedinečné hodnocení, při kterém se emoční inteligence chápe jako soubor povahových rysů osobnosti.

Původní teorie se soustřeďovaly na jednu koncepci sociální inteligence (např. Thorndike ve dvacátých letech minulého století), později se začalo uvažovat o různých druzích inteligence, např. podle Gardnera (1983) vznikla teorie mnoha inteligencí. Emoční inteligence se začala měřit jako psychologický konstrukt počátkem devadesátých let minulého století, postupně však získávala na důležitosti i oblibě, což pokračuje až dosud. 

Teorii emoční inteligence lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: na emoční inteligenci jako schopnost a na emoční inteligenci jako povahový rys. U hodnocení na emoční inteligenci jako schopnost se používají výkonnostní testy obsahující úkoly, pomocí kterých se měří schopnost jedince zpracovávat a chápat různé emoční informace. U hodnocení na emoční inteligenci jako povahový rys se používají ipsativní dotazníky (s odpověďmi na škále možných stupňů intenzity), pomocí kterých se měří, jak jedinec vnímá a chápe emoce své i jiných lidí. Neexistují zde správné nebo chybné odpovědi a výsledné reakce (odpovědi) se porovnávají s jinými lidmi.   

Velmi informativní popis teorie povahové EI, která se dá úspěšně přizpůsobit subjektivitě emočních zážitků, si lze stáhnout zde. Více informací o vědeckém základě dotazníku TEIQue, včetně celé řady vědeckých studií a také bibliografii, najdete na www.psychometriclab.com.