Testy pro volbu kariéry

Jak si zvolit kariéruJak si zvolit kariéru

Co jsou testy pro volbu kariéry a mohou vám opravdu pomoci při rozhodování o své budoucnosti? Pochopení výhod a omezení těchto testů vám usnadní rozhodnutí, zdali je máte použít a jak máte nakládat se získanými výsledky.

Většina testů pro volbu kariéry nenavrhuje konkrétní zaměstnání, která by vám vyhovovala (podle odpovědí na otázky kladené v příslušném testu). Typickým příkladem může být např. doporučení, že podle výsledků testu byste se měli vydat nějakým technickým směrem, ne do veřejných sdělovacích prostředků.

Testy pro volbu kariéry mohou být velmi užitečné, jestliže nemáte velké ponětí o obrovském množství existujících zaměstnání, nebo když nevíte, kde vůbec začít s hledáním své budoucí kariéry.
 

Nevýhodou těchto testů je skutečnost, že málokdy zohlední vaše ambice a úroveň dosažené kvalifikace. Navíc někdy poněkud zjednodušují trh práce. Když se vrátíme ke zmíněnému příkladu techniky oproti veřejným sdělovacím prostředkům, ve skutečnosti se tyto dvě oblasti nemusí navzájem vylučovat. Když vás baví věda nebo technika a zároveň rád komunikujete s lidmi, mohla by být pro vás vhodnou volbou žurnalistika se zaměřením na vědu a techniku. Také se stává, že studenti v dalším (rozšiřujícím) vzdělávání dostávají doporučení na zaměstnání, která nevyžadují přílišnou kvalifikaci - v takovém případě neškodí nebýt příliš skromný a opatrný a zamířit poněkud výše. Možná jste v bakalářském studiu nějakého oboru zabývajícího se životním prostředím a podle vašich odpovědí na otázky v testu se vám dostalo doporučení hledat si práci v oblasti sběru a odstraňování odpadků. To nemusí být úplně špatná rada, protože po nutném seznámení se s praktickými aspekty zmíněné činnosti se můžete dostat do vedoucí funkce a později třeba vést celou firmu.

Testy na hodnocení chování jsou další možností, která vám pomůže při hledání budoucí kariéry. Takový test se zaměří více na vaše osobní preference, tj. na způsob, jakým pracujete nejraději, než na druh práce, kterou byste si přáli vykonávat. Získané výsledky vám naznačí, v jakém prostředí se budete cítit nejspokojeněji. Pro někoho, kdo rád komunikuje a pracuje s lidmi, by rozhodně nebylo dobrou volbou zaměstnání v nějaké izolaci. A naopak, potřebujete-li k práci klid, abyste se mohli plně soustředit, bude vás unavovat a frustrovat prostředí v rušné kanceláři.

Testy na hodnocení chování vám zpravidla neřeknou, na jaké pracovní role se máte soustředit, ale poskytnou vám dobrou představu o typických vlastnostech, kterými by se měla vaše budoucí kariéra vyznačovat - bez ohledu na vaše momentální zájmy.
 

A i když test pro volbu kariéry ukáže dobrou shodu vaší osobnosti s určitými obory, nebojte se vydat i směrem, který se podle získaných výsledků pro vás jako ideální nejeví. Buďte ambicióznější, než vám výsledky mohou naznačovat. Koneckonců, vy sami se znáte nejlépe a o úspěchu v pracovní kariéře rozhodne vaše odhodlání a poctivá práce.