Plánování kariéry pro studenty

Když ještě studujete, rozhodování o budoucí profesní kariéře může být velice těžké.

Jak si zvolit kariéru

Když přemýšlíte, jak si zvolit svou pracovní kariéru, může být zvažování různých možností dost deprimující. Proto se považuje za užitečné, zaměřit se na věci, ve kterých jste dobří, a na úkoly, jejichž plnění vás uspokojuje.

Testy pro volbu kariéry

Co jsou testy pro volbu kariéry a mohou vám opravdu pomoci při rozhodování o své budoucnosti? Pochopení výhod a omezení těchto testů vám usnadní rozhodnutí, zdali je máte použít a jak máte nakládat se získanými výsledky.