Nejistá budoucnost? Ne s Thomasem.

Dnešní absolventi, vaši budoucí lídřiTajemství strategií odměňování zaměstnanců

Mnoho obchodních společností má obavy z dopadu odchodu Británie z EU a přicházející týdny a měsíce budou z mnoha důvodů turbulentní. Zatímco není pochyb o tom, že tento výstup je jedním z nejzávažnějších momentů v historii Británie, je to zároveň čas sjednotit se v tomto rozhodnutí a zaměřit se na to, co je dnes víc než kdy jindy důležité: vaši lidé.

Proč naši klienti používají Thomase dnes pro budoucnost. 

Jako lídři musíme fungovat, růst a získat to nejlepší z našich lidí, abychom mohli i nadále prosperovat...ale jak to děláme? Jak dosahujeme vysoké úrovně výkonu a angažovanosti, když se lidé obávají ztráty zaměstnání, nižších příjmů, vyšších výdajů a dokonce změn v zákonech o zaměstnanosti? Jak dokážeme i nadále inspirovat a motivovat naše týmy, kolegy a spolupracovníky v tomto turbulentním prostředí, ve kterém nyní žijeme?

Thomas vám pomůže odstranit nejistotu. 

V časech nejistoty si velké společnosti uvědomují, že efektivní vedení je vyžadováno na všech úrovních managementu. Obchodní výzvy zůstávají stejné a klíčovým faktorem, který určuje úspěch, jsou vaši zaměstnanci. Jejich schopnost reagovat na měnící se podmínky, jejich angažovanost pro vaši společnost - touha podávat vynikající výkony a schopnost uvědomit si, že některé chování je třeba změnit a jiné potvrdit, aby se dostavil úspěch, to je to, co je určujícím znakem vysokého potenciálu lídrů ve vaší společnosti.

V pátek 24. června, kdy byly oznámeny výsledky referenda, se jeden z našich klientů, výrobce luxusních aut, rozhodl zahájit významný rozvojový program pro vedoucí pracovníky. A jako důvod uvedl:

V současném klimatu si nemůžeme dovolit to neudělat - je to příliš důležité, je to zásadní. 
 

Thomas má nástroje.   

Zaměstnanci neočekávají křišťálovou kouli, ale chtějí, aby se pod silným vedením cítili bezpečně v průběhu následujících měsíců. Identifikovat, rozvíjet a investovat do těch, kteří jsou na vysokých pozicích ve vaší společnosti, bude zásadní, protože boj o talenty se zintenzivňuje. V době, kdy se objevují nové tržní podmínky, je třeba, abyste identifikovali zaměstnance, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za své týmy, oddělení a divize. A pomoci jim naplnit jejich potenciál. Pokud tak učiníte, pomůžete si zajistit dlouhodobě trvalý úspěch vaší firmy.

Thomas v nedávné době vyvinul dotazník HPTI (High Potential Trait Indicator - Indikátor rysů vysokého potenciálu), aby umožnil společnostem přesně změřit a určit vysoký potenciál. Vytvořil ho světově uznávaný psycholog z oblasti psychologie organizací a aplikované psychologie, expert z oboru managementu, autor a lektor, Adrian Furnham, profesor psychologie na univerzitě v Londýně. Zabere to jen několik minut identifikovat přístup jednotlivce k šesti charakterovým rysům: svědomitost, přizpůsobivost, zvídavost, přístup k riziku, přijímání nejasností a konkurenceschopnost. Dotazník je základem pro zprávu, která identifikuje optimální úroveň určitého chování pro vedení lidí, jak se s nimi daný člověk vyrovnává a jak může tyto schopnosti rozvíjet do maxima svého potenciálu.

Směr, kterým by se měly společnosti vydat, aby úspěšně zvládly změny a nejistotu, je rozvoj vlastních zaměstnanců, Je třeba identifikovat lídry a podpořit zaměstnance, aby se stali součástí řešení, jak postupovat v této turbulentní době. Thomas má neuvěřitelnou zásobu nástrojů na vaši podporu.  
 

Jak vám můžeme pomoci.  

Abyste zjistili víc o tom, jak Thomas může pomoci vašemu byznysu, prosím zavolejte na číslo 602 750 396.

 

 

Amir Qureshi

Amir Qureshi

As CEO of Thomas International, Amir is passionate about working with leaders, entrepreneurs and people managers, helping them to make the best of their talent. Prior to this, Amir's career included progression to senior executive level with FMCG at The Coca-Cola Company. His foundations are his family and he invests his time in supporting them in their hobbies and interests.